Spesialsøk

Spesialsøk
Dette er et kurs som vil lære deres hund å benytte sin luktesans effektivt og målrettet måte. Her benytter vi oss av en spesialplattform i treningen. Kurset går innendørs. Her jobber alle kursdeltagerne med hverandre og vi benytter oss av video og storskjerm for at alle skal kunne delta på alle hundene. Vi lærer mye av å studere de andre ekvipasjene. Her læres det å belønne og time hunden riktig. Dere vil bli noen eksperter på dette feltet ettersom mestringen blir god.
Samarbeidspartnere
p-2 p-1 p-3