Gjeting grunnkurs 2

Kurset er for dere som trener selv gjeterhund, har gått på tidligere kurs eller hatt hunden i trening i vår kennel. Hunden må være tent, og fører må kunne føre hunden i skjerming eller ha forståelse for skjerming, innkalling, Dekk eller ligg, gå bort fra sauen .  Med de nye innlæringsmetodene går alt så mye enklere. 
Kurset gir deg  individuell oppfølging på fører og hund. En vil gjennom kurset få bedre forståelse for hvordan hunden jobber, og hvordan en skal trene for å få et godt samarbeidsforhold med hunden sin. Kurset skredder syr opplegget etter ditt nivå. Dette kurset er viktig å ta, for å lære hvordan en skal få 
 trent  gjeterhund og for at du skal kommet i gang med å benytte din hund i gjeting hjemme.  Først læres momentene, så læres mønsteret. Velkommen på kurs.

Vi legger opp til tre baner vi kan trene på: Bane 1 er innomhus i hallen vår. Der jobber vi med innlæring av momentene og mønstrene. På bane to som er ca 50 x 25 meter jobbes det med den første generaliseringen og utbygging av avstand. På Bane 3 som er 130 x 100 meter jobber de hundene som fint består bane to. Da er det utbygging av avstand og trening på mønstrene. Ønsker du mer informasjon så ta kontakt på mobilnr. 41332404


Samarbeidspartnere
p-2 p-1 p-3