Sted : Digitalt via Webex
Startdato : 04.05.2021 09:00
Sluttdato : 04.05.2021 16:00
Påmeldingsfrist : 04.05.2021 16:00
Legg til i kalender
Kontaktperson for arrangementet:
Sigrid Narum og Camilla M. Hoff
Tel: 22 45 46 45 / 22 02 99 40
sigrid.narum@diakonsyk.no

PSYKOFARMAKOLOGI Behandlingsresistens - 2021, 27. april 2021

Det inviteres til kurs i psykofarmakologi 

- Behandlingsresistens
Dato: Tirsdag 27. april 2021
Tidspunkt:  kl. 09.00 – 16.00
Kursted: Digitalt via Webex


Tema som behandles:
Betydningen av biologisk variasjon, farmakologisk variasjon og interaksjoner for ikke tilfredsstillende behandlingseffekt. Andre temaer er kombinasjonsbehandling og toleranseutvikling.

Målgruppe:
Leger som arbeider innen psykiatri, allmennmedisin, geriatri, rus- og avhengighetsmedisin, barne- og ungdomspsykiatri og klinisk farmakologi.
Læringsmål:
Forskjellige aspekter ved manglende behandlingseffekt blir belyst. Deltagerne skal etter endt kurs ha kunnskap om forskjellige årsaker til behandlingsresistens og mulige behandlingstiltak.
Godkjenning/merittering:
Kurset er søkt godkjent av Den norske legeforening som valgfritt kurs med 7 timer / 7 poeng i videre- og etterutdanning innen psykiatri, allmennmedisin, geriatri, rus- og avhengighetsmedisin, barne- og ungdomspsykiatri og klinisk farmakologi.
Antall deltakere:
Det er plass til 200 deltakere.
Deltakeravgift:
Kurset koster kr. 900.-  pr. deltaker. Bindende påmelding ved betaling.

Påmelding/betaling:
Deltakeravgiften betales ved hjelp av kort (Online Betaling) , Vipps (Online Betaling) eller faktura (Faktura).

Kampanjekode:

La feltet stå blankt dersom du ikke har en kampanjekode å benytte.

NB! Viktig ved fakturabetaling:
Ved fakturabetaling kan du i del 2 i betalingsprosessen velge om det skal være EHF, (Elektronisk Faktura Håndtering) eller E-post som betyr at du får en papirfaktura som et vedlegg i pdf.-format tilsendt til din oppgitte e-postadresse. For å få faktura som EHF merk av for «Bedriftskunde» senere i betalingsprosessen. Som fakturareferanse skriver du inn det aktuelle ressursnummeret for ditt foretak eller regnskapsenhet. Avklar dette med din leder eller regnskapsenhet ved ditt foretak.
Etter at betalingen er utført vil du motta en e-post som bekrefter påmeldingen, ordrebekreftelse og ytterligere en e-post hvor fakturaen er vedlagt. Denne fakturaen må du selv videresende på e-post eller skrive ut og sørge for at den blir sendt til din regnskapsenhet. Dette gjelder faktura-påmeldinger hvor det er valgt at fakturaen skal sendes som e-post i pdf.-format
Hvis du imidlertid velger EHF blir fakturaen sendt direkte til din regnskapsenhet.
Dersom du ikke mottar ordrebekreftelsen eller fakturaen i din "INNBOKS"; gå til "SØPPELPOST"-mappe for å se om e-posten har blitt definert som SPAM. 

Vær nøye med å skrive inn korrekt e-postadresse.


Kurskontakter:
Sigrid, Narum (seksjonsoverlege, kursleder), e-post: Sigrid.Narum@diakonsyk.no
Camilla M. Hoff (spesialbioingeniør, kurskoordinator), e-post: Camilla.Hoff@diakonsyk.no
Vilkår for påmeldingen:

Frist for påmelding: 20. april 2021 kl. 23.
Merk:  Ved avmelding før påmeldingsfristen refunderes kursavgiften minus gebyrer.
Ved avmelding etter fristen gis ingen refusjon.

Beklager, påmeldingsfristen har gått ut eller arrangementet er fulltegnet.