Sted : Diakonhjemmet
Startdato : 31.03.2016 10:00
Sluttdato : 01.04.2016 14:00
Påmeldingsfrist : 01.04.2016 16:00
Legg til i kalender
:
Kontaktperson for arrangementet:
Aase Frich
aase.frich@diakonsyk.no

Kurs Brukermedvirkning i forskning

Norsk Revmatikerforbund (NRF) og Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR) med støtte fra funksjonshemmedes studieforbund FUNKIS, inviterer til spennende og forhåpentlig lærerikt kurs om brukermedvirkning i forskning.

Dato: 31. mars og 1. april 2016
Sted:
Diakonhjemmet Høgskole, Atrium Nord
Pris:
 Kr. 750,- (dekker kaffe/te og lunsj begge dager. Utlegg til evt. transport/overnatting   må dekkes av deltaker).

Målgruppe for kurset er: Frivillige/ansatte som er motivert og interessert i å delta som brukerrepresentant i forskningsprosjekter. Det forutsettes at deltakerne har grunnkunnskaper om brukermedvirkning.

Rammeprogram

·         Velkommen og praktiske opplysninger – presentasjonsrunde

·         Bakgrunn og mål for kurset

·         Hvorfor brukermedvirkning i forskning

·         Ulike grader av brukermedvirkning

·         Ulike trinn i forskningsprosessen og brukermedvirkning i de ulike nivåene

·         Roller, forventninger og avklaringer av brukeres og forskeres bidrag og ansvar

o   Forskerens perspektiv

o   Brukerens perspektiv

·         Gruppearbeid

·         Sjekkliste/huskeliste

·         Evaluering  

Dag 1 kl. 10.00 – 18.00 - lunsj 13.00 – 14.00 (Kaffe/te og registrering fra kl. 09.30)

Dag 2 kl. 09.00 – 14.00 – lunsj 11.30 - 12.15

Det tas sikte på pauser hver time litt avhengig av hvor i prosessen vi er.

Kontaktpersoner:
Kursinnhold:                 Merete Nielsen
mn@revmatiker.no     
Praktiske spørsmål:      Aase Frich
aase.frich@diakonsyk.no