CUGtech Autumn 2023

CUGtech Høst 2023: M/S Color Magic  vil i år ta oss t/r Oslo-Kiel 25.-27. oktober 2023
Vi ser frem til igjen å kunne ta med oss CUG-familien ut på båttur med godt faglig påfyll og møte med nye og gamle bekjentskaper!

Konferanseavgiften inkluderer 3-stjernes lugar (utvending lugar = først til mølla...) alle måltider inkludert t/r på båten. Tekniske sesjoner over 2 dager og sosial moro!

OBS! Alle deltakere må medbringe gyldig pass eller nasjonalt ID-kort med reiserett. Dette er de eneste gyldige ID-dokumentene for nordmenn som reiser til, fra eller i Tyskland. Reiser du mellom Norge og Tyskland må du derfor ha med deg dette. Disse reglene gjelder uavhengig av om du går i land i Kiel eller ikke.

Les mer om agendaen og foredragsholdere på våre hjemmesider: www.cugtech.no
Nytting informasjon fra Color Line: www.colorline.no/oslo-kiel/fakta og www.colorline.no/praktisk-informasjon

Medlem Citrix User Group Norge (CUG)
Ved å melde seg på CUGtech Høst 2023, vil du bli registrert som medlem av CUG Norge. Medlemskapet er uten kostnad og gir deg tilgang og informasjon til aktiviteter og arrangementer som organiseres av Citrix User Group Norge.


CUGtech Autumn 2023: M/S Color Magic will this year take us on the round-trip Oslo-Kiel-Oslo on October 25.-27th 2023
We look forward to once again bring the CUG-family traveling by boat with great professional expertise and to meet up with old and new acquaintances!

The conference fee includes 3-star cabins (external cabin = first come, first served ...) all meals, including round trip on the boat. Technical sessions over 2 days and social fun!

Note! All participants must bring a valid passport or national ID card with the right to travel. These are the only valid ID documents for Norwegians traveling to, from or in Germany. If you travel between Norway and Germany, you must therefore bring this with you. These rules apply regardless of whether you land in Kiel or not.

Read more about the agenda and speakers on our website: www.cugtech.no
Useful information from Color Line: www.colorline.com/kiel-oslo/facts and www.colorline.com/practical-information

Member Citrix User Group Norway (CUG)
By signing up for CUGtech Autumn 2023, you will be registered as a member of CUG Norway. The membership is free and gives you access and information to activities and events organized by Citrix User Group Norway.

 

Please fill out the information below

Category
 *
Email
 *
VAT no
First Name
 *
Last Name
 *
Cell
 *
City
 *
Zip code
 *
Adress
 *
Country
 *
Title
Organization/ Company
 *
Birth
   *
Allergies/ Dietary needs
Promotional code
 
Payment method
 *
 *
Ja, jeg samtykker at Citrix User Group Norge kan behandle mine personopplysninger. Jeg er kjent med at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke.

Bindende påmelding! Vær oppmerksom på at påmeldingen er bindende og avbestillingsregler fra Color Line gjelder for alle registrerte deltakere; www.colorline.no/praktisk-informasjon/reisebetingelser

Be aware that this is a binding registration! Please note that the registration is binding and cancellation policies from Color Line is applicable to all registered participants; www.colorline.com/practical-information/changes-cancellations

Contact us if you have any questions: konferanse@cug.no
More information about Speakers and agenda: www.cugtech.no
Useful information from Color Line: www.colorline.com/practical-information