EUCTech Spring 2024

                             


  Lily Country Club

  Væringvegen 44,
      2040 Kløfta
       Norway
       
                                                                                                               EUCtech Vår 2024, 3.-5. Juni
Prisen inkluderer overnatting fra Mandag 3. juni til onsdag 5. juni. 

Du velger selv om du ankommer mandag ettermiddag eller tirsdag morgen. 

Prisen er den samme, enten du kommer mandag eller tirsdag, og dette må du angi i påmeldingen.
Merk: Det vil ikke bli noen arrangert middag på mandag 3.juni dersom du ankommer da.

Masterclass, mandag 3. juni kl. 12.00
Vi har 3 forskjellige Masterclass, Mandag 3. juni kl. 12.00 - 18.00.
Pris kr. 3.000,- pr deltaker. Maks 12 deltakere på hver masterclass.
Prisen inkluderer ikke overnatting da Masterclass starter kl. 12:00 på mandag. Dersom du likevel ønsker overnatting fra søndag eller før dette, anbefaler vi å ta kontakt med hotellet direkte her 

Medlem foreningen (EUCtech)
Ved å melde seg på EUCTech Vår 2024, vil du bli registrert som medlem av EUCtech Norge. Medlemskapet er uten kostnad og gir deg tilgang til aktiviteter og arrangementer som organiseres av EUCtech (Citrix User Group Norge).

Les mer om agendaen og foredragsholdere på våre hjemmesider www.euctech.no
EUCTech Spring 2024, June 3.-5th 
The price includes accommodation from Monday, June 3rd to Wednesday, June 5th.

You choose whether you arrive on Monday afternoon or Tuesday morning. The price is the same, whether you come on Monday or Tuesday, and you must state this in the registration. Note: There will not be any arranged dinner by EUCTech on Monday.

Masterclasses, Monday June 3rd at 12.00
We have 3 different Masterclasses, Monday June 3rd at 12.00 PM – 6.00 PM
Price is NOK 3.000,- per participant. Maximum 12 participants on each masterclass.
The price does not include accommodation as the Masterclasses starts at 12.00 on Monday. If you still want accommodation from Sunday or before this, we recommend contacting the hotel directly here.

Member of community (EUCtech)
By signing up for the EUCtech Spring 2023, you will be registered as a member of EUCtech Norway. The membership is free and gives you access to activities and events organized by EUCtech (Citrix User Group Norway).

Read more about the agenda and speakers on our website www.euctech.no

 

Please fill out the information below

Category
 *
Organization/ Company
 *
First name
 *
Last name
 *
Address
 *
ZIP code
 *
City
 *
Country
 *
Cell
 *
Title
Email
 *
Allergies/ dietary needs
Would you like to attend Masterclass on June 5th?
 *
More information on the Masterclasses and Speakers on www.euctech.no
Accomodation/ When do you arrive at the Conference?
 *
Promotional code
 
Payment method
 *
 *
Ja, jeg samtykker at EUCtech (Citrix User Group Norge) kan behandle mine personopplysninger. Jeg er kjent med at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke.

NB!

Bindende påmelding! Etter retningslinjer fra hotellet vil vi ikke kunne kreditere eventuelle avbestillinger 100% etter 1. april 2024. Kontakt oss dersom du har spørsmål rundt dette.

Be aware that this is an binding registration! In accordance with the Hotel's policies, we will not be able to credit any cancellations  100% after April 1st 2024.

Contact us if you have any questions on konferanse@euctech.no

More information about Speakers, Masterclass and Agenda at www.euctech.no