Fagnettverk Innlandet 2020-2021

Alle kommuner tilbys deltakelse i fagnettverk i naturfag, samfunnsfag og krle skoleåret 2020/2021. Nettverkene skal ruste deltakere fra 1. – 10. trinn til å drive opplæring i tråd med intensjonene i fagfornyelsen. Av totalt fire samlinger gjennomføres tre digitalt, og den fjerde som fysisk heldagssamling.


Tidsrammer for de ulike fagnettverkene

 

Samfunnsfag 

1. Torsdag 10. september kl 13-16 (digital) 

2. Fredag 20.november kl 9-12 (digital)

3. Mandag 25. januar kl 9.30-15 (fysisk – Lillehammerområdet) 

4. Onsdag 17. mars kl 9-12 (digital) 


Naturfag 

1. Mandag 7. september kl 9-12 (digital) 

2. Onsdag 18. november kl 13-16 (digital) 

3. Torsdag 28. januar kl 9.30-15 (fysisk – Lillehammerområdet) 

4. Onsdag 7. april kl 9-12 (digital) 


Krle 

1. Mandag 7. september kl 9-12 (digital)

 2. Onsdag 18. november kl 13-16 (digital) 

3. Torsdag 28. januar kl 9.30-15 (fysisk – Lillehammerområdet) 

4. Onsdag 24. mars kl 9-12 (digital) 

 

Siste frist for påmelding er 31. august 

Meld deg på!

Jeg melder meg på nettverk i:
 *
Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-post adresse
 *
Gjenta e-post
 *
Kommune
 *
Skole
 *
Trinn jeg jobber mest på?
 *
Allergi/diett/behov for tilrettelegging
 *