NAV har de siste årene hatt et strategisk samarbeid med UH sektoren. Dette har resultert i både forskningsprosjekter med og på NAV, studier og kunnskapsformidling både regionalt og nasjonalt. NAV som lærende organisasjon står sentralt i organisasjonsutviklingsarbeidet i NAV over hele landet. Å dele og lære vil være suksessfaktorer for å utvikle seg og lykkes. Vi har derfor utfordret partene i det strategiske samarbeidet til å belyse ulike perspektiver på “lærende organisasjoner” på Lillehammer den 3. mai 2022. 

 

På konferansen vil vi søke svar på spørsmål som:

•    Hva handler lærende organisasjoner om og hvorfor er det vanskelig å få til?  

•    Hvordan sette læring i system og ta ny kunnskap i bruk?  

•    Hvordan gå fra kompetansestyring til selvledelse? 

•    Hva er myndiggjøring, og hvordan kan det bidra til arbeidsplasslæring? 

 

Målgruppe for konferansen en både ledere og – medarbeidere som ønsker å utvikle sin forståelse for lærende organisasjoner og akademiske miljøer som ønsker faglige diskusjoner rundt tema.  

 

Konferansen arrangeres den 3 mai kl. 09.00 - 13.00. Det er mulig å delta både digitalt og fysisk på Scandic Lillehammer Hotel. Konferansen er gratis og inkluderer i tillegg til faglig program også lunsj for de som de som deltar fysisk. Programmet er å finne på siden for påmeldingsskjemaet. Meld deg på senest den 19. april.

Vel møtt! 

Beklager, påmeldingsfristen har gått ut eller arrangementet er fulltegnet.