Betingelser for bruk av Kampen treningssenter på HiNN-Lillehammer


Du må være registrert medlem, og ha betalt medlemskap til Lillehammer studentidrett.

For å sikre riktig bruk av treningsrommet på HINN Lillehammer trenger vi ditt samtykke, slik at rommet blir et sikkert og brukervennlig sted for deg og andre.


Følgende forhold er gjeldene: 


Daglig leder

Har ansvar for at treningsapparater og rom er i forsvarlig stand.


Forsikring

Studenter ved statlig universitet og høyskoler er ikke forsikret via sin utdanningsinstitusjon og må tegne en egen privat forsikring hvis man skal ha en fullgod dekning ved en eventuelt skade.

Brukere av treningsrommet trener på eget ansvar, og vi oppfordrer brukeren til å søke informasjon og veiledning ved usikkerhet rundt bruken av et apparat.


Krav 

- Det er 18 årsgrense i treningsrommet og gyldig medlemsbevis skal medbringes (Studentkort med gyldig treningsoblat eller ansattkort).

- Brukere av rommet har ansvar for å holde rommet ryddig ved bruk. Det innebærer å sette tilbake utstyr (vektskiver, vektstenger og annet utstyr), samt vaske sykler og romaskin etter bruk.

- Det er ikke tillatt å ha med lydanlegg i treningsrommet. Det er kun i forbindelse med avtale gruppetreningstimer at det er tillatt å spille musikk.

- Det er ikke lov å droppe vekter i gulvet på treningsrommet

- Det er kun tillat med innesko inne på treningsrommet, og bekledningen skal ikke være til sjenanse for andre.

- Ved enkelte anledninger vil det være undervisning i treningsrommet. I de tilfellende må man ta hensyn til dette ved eksempelvis å benytte seg av andre apparater enn det som blir brukt i undervisning. Generelt må man alltid ta hensyn til andre brukere av rommet.

- Det er ikke tillatt å låne bort adgangskortet sitt til andre personer. Bruk av adgangskort vil bli loggført, og du er ansvarlig for eventuelle hendelser i rommet hvis du har gitt uvedkommende tilgang.

 

Konsekvenser

Ved brudd/forsømmelser på reglement vil det bli sanksjoner, herunder utestengelse i en tidsperiode. Tilsyn av rommet vil gjennomføres av personer som har daglig leder funksjon, og vekterselskapet som har tilsyn på HINN-Lillehammer. Personer som har ansvar for tilsyn av rommet har anledning til å bortvise, og gi sanksjoner til brukere som ikke forholder seg til gjeldene reglement.

Før du kan bruke treningsrommet ber vi deg om å undertegne på at du har lest og forstått innholdet på dette arket.

Ved registrering under godkjennes betingelsene ovenfor.


Priser
650 kr for alle idretter et helt skoleår inkludert tilgang til treningsrom på HINN for 2018/19.


 

Meld deg på!

Tjeneste
 *
E-post adresse
 *
Gjenta e-post
 *
Fornavn
 *
Etternavn
 *
Studentnummer
 *
 *