Priser

Tid og dato

Sted

Kontaktperson

Trenger vi kunnskap om nedtrapping av psykofarmaka? 

Hvis ja, hvilken kunnskap, for hvem?


Dette er en online påmelding med kortbetaling.

Klasse/kategori
 *
E-post adresse
 *
Gjenta e-post
 *
Fornavn
 *
Etternavn
 *
Mobil
Adresse
 *
Sted
 *
Postnummer
 *
Arbeidssted
 *