Studentmatkonferansen 2020 

Lillehammer, 15. - 16. april

 

Meld deg på!

Klasse/kategori
 *
Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-post adresse
 *
Deltakerkategori
 *
Deltar på faglig program
 *
Uformell samling tirsdag 14. april
 *
Allergier, diett eller behov for tilrettelegging
 *