Miljøterapikonferansen 2017

En møteplass for døgnavdelinger og institusjoner – den fjerde konferansen om mentaliseringsbasert miljøterapi

27. november 2017 09:00 – 16:00, Hotel Bristol, Oslo

Målsettingen med konferansen er å bidra til at miljøterapi får et faglig løft, at tradisjonen forankres tydeligere i teoretiske og praktiske modeller for menneskelig fungering. Målet er også at deltakerne skal øke sin kompetanse i arbeid med beboere som strever med selvskade. Ikke minst ønsker vi at fagmiljøer skal møtes og dele erfaringer og bli inspirert.

Konferansen vil presentere, illustrere og diskutere:

  1. Hvordan integrere mentalisering og miljøterapi: Hva gjør vi og hvordan tenker vi?
  2. Minding the poisened mind. Rus, mentalisering og døgnbehandling. 
  3. Skrift i hud. Om å forstå og møte selvskading.
  4. Innlegg fra ulike døgnpraksiser med voksne og barn, barnevern og psykiatri og rus.

Konferansen vil fokusere på praksis, forskning og fagutvikling og består av en vekselvirkning mellom foredrag og diskusjoner i plenum og kliniske illustrasjoner. I tillegg vil det være et utvalg av fremlegg hvor blant annet ulike behandlingsmodeller med særlig fokus på mentaliseringsbasert tenkning og prinsipper vil bli presentert.

Konferanseavgift inkludert lunsj er kroner 1900. 

Program: kommer snart. 

 

Registreringsskjema

Klasse/kategori
 *
E-post-adresse (NB! Faktura sendes kun på mail. I steg 2 av påmelding er mulighet for egen fakturaepostadresse.))
 *
Gjenta e-post
 *
Bedriftsnavn
Fornavn
 *
Etternavn
 *
Mobil
Adresse
 *
Postnummer
 *
Sted
 *
Betalingsmetode
 *