NM for kor 2023 - Trondheim

Bruk dette skjemaet for å melde ditt kor på NM for kor 2023. I denne omgang skal dere angi kontaktopplysninger, hvilke klasser dere ønsker å delta i og ca antall korsangere. Vi kommer tilbake til dere senere med mer detaljerte spørsmål.

Påmeldingsfristen er 01.04.2023 og er bindende.

Nærmere retningslinjer for klasser finner dere på denne nettsiden.

  • Voksenkor:  kr 2 000 per klasse.
  • Barne- og ungdomskor: kr 1 000 per klasse.
  • For ikke-organiserte voksenkor: kr. 2 500 per klasse
  • For ikke-organiserte barne- og ungdomskor: kr. 1 250 per klasse.
 

Registreringsskjema

Type kor
 *
Korets navn
 *
Forbund
 *
Fornavn kontaktperson
 *
Etternavn kontaktperson
 *
E-post kontaktperson
 *
Mobil kontaktperson
 *
Dirigentens navn
 *
E-post dirigent
 *
Mobil dirigent
Ca antall korsangere
 *
Lenke til korets nettside eller Facebookside
 *
Lenke til lokalavisa / lokalavisene der koret holder til
Dersom dere har hatt kontakt med en journalist tidligere, skriv navn og e-postadresse til journalisten.
 *