NM for kor 2021 - Trondheim

Bruk dette skjemaet for å melde ditt kor på NM for kor 2021. I denne omgang skal dere angi kontaktopplysninger, hvilke klasser dere ønsker å delta i og ca antall korsangere. Vi kommer tilbake til dere senere med mer detaljerte spørsmål.

Fakturering vil skje etter påmeldingsfristen 15.04.2021. 


Nærmere retningslinjer for klasser finner dere på denne nettsiden.

 

Registreringsskjema

Type kor og antall klasser
 *
Korets navn
 *
Forbund
 *
Fornavn kontaktperson
 *
Etternavn kontaktperson
 *
E-post kontaktperson
 *
Mobil kontaktperson
 *
Dirigentens navn
 *
E-post dirigent
 *
Mobil dirigent
 *
Velg en eller to av klassene under
Ca antall korsangere
 *
Hva heter lokalavisa / lokalavisene der koret holder til?
Dersom dere har hatt kontakt med en journalist tidligere, skriv navn og e-postadresse til journalisten.
Lenke til korets nettside eller Facebookside
 *
 *