NM for kor 2021 - Trondheim

Bruk dette skjemaet for å melde ditt kor på NM for kor 2021. I denne omgang skal dere angi kontaktopplysninger, hvilke klasser dere ønsker å delta i og ca antall korsangere. Vi kommer tilbake til dere senere med mer detaljerte spørsmål.

Fakturering vil skje etter påmeldingsfristen 1.3.2021. Det er derfor ingen økonomisk risiko å melde seg på nå.

Nærmere retningslinjer for klasser finner dere på denne nettsiden.

 

Registreringsskjema

Type kor og antall klasser
 *
Korets navn
 *
Forbund
 *
Fornavn kontaktperson
 *
Etternavn kontaktperson
 *
E-post kontaktperson
 *
Mobil kontaktperson
 *
Dirigentens navn
 *
E-post dirigent
 *
Mobil dirigent
 *
Velg en eller to av klassene under
Ca antall korsangere
 *
Hva heter lokalavisa / lokalavisene der koret holder til?
Dersom dere har hatt kontakt med en journalist tidligere, skriv navn og e-postadresse til journalisten.
Lenke til korets nettside eller Facebookside
 *
 *