NM for kor 2019

Bruk dette skjemaet for å melde ditt kor på NM for kor 2019. I denne omgang skal dere angi kontaktopplysninger, hvilke klasser dere ønsker å delta i og ca antall korsangere. Vi kommer tilbake til dere senere med mer detaljerte spørsmål.

Nærmere retningslinjer for klasser finner dere på denne nettsiden.

 

Registreringsskjema

Type kor og antall klasser
 *
Korets navn
 *
Forbund
 *
Epost kontaktperson
 *
Fornavn kontaktperson
 *
Etternavn kontaktperson
 *
Mobil kontaktperson
 *
Fornavn dirigent
 *
Etternavn dirigent
 *
Epost dirigent
 *
Mobil dirigent
 *
Barnekor
Velg en eller to av klassene under
Ca antall korsangere
 *
Lenke til korets nettside eller Facebookside
 *
Betalingsmetode
 *