Mentaliseringsbasert gruppeterapi 2019

Ny kursrekke i Mentaliseringsbasert gruppeterapi (MBT-G), med oppstart 24. januar 2019
Tid: 24. januar – 5. desember 2019 
Sted: Hotel Bristol, Oslo
Underviser: Sigmund Karterud
Pris NOK: 20400,-


Læringsmål:
”Mentaliseringsbasert gruppeterapi” er i hovedsak et teknisk terapeutisk kurs. Fremste læringsmål er at deltakerne erverver seg bedre tekniske ferdigheter i MB gruppeterapi og evner å praktisere en mentaliserende holdning i grupper. Kurset inkluderer både pedagogisk og dynamisk MBT. Sekundært læringsmål er at deltakerne lærer å anvende MBT vurderingsskala for gruppeterapi. Andre læringsmål er teoretisk forståelse av mentalisering, gruppedynamikk og intersubjektivitet ved alvorlig personlighetspatologi. Opplæringen baseres på Manual for mentaliseringsbasert gruppeterapi (Karterud, 2012).


Arbeidsform:
Deltakerantallet er 12. Det vil bli lagt stor vekt på ferdighetstrening og for dette formålet vil det bli brukt videoanalyser og rollespill. Det foreleses over generelle prisipper for MB gruppeterapi, og holdninger og teknikk vil illustreres gjennom videosekvenser. Alle deltakerne må drive en behandling der en tilstreber mentaliseringsbasert gruppeterapi. Det trenger ikke å være en gruppe for borderlinepasienter og det trenger heller ikke å være en kombinasjonsterapi, men helst dette om det er mulig. Alle må forplikte seg til å legge frem utdrag av terapien basert på video-opptak.

Dato:  24  jan, 28 febr, 4 april, 9 mai, 29 aug, 3 okt, 31 okt, 5 des.  

Kurset er godkjent som 57 timers vedlikeholdsaktivitet og spesialiseringskurs av Norsk Psykologforening.


Betingelser for bestilling

Vi har bindende påmelding. Avbestillingsgebyret er 500 NOK hvis ikke annet er oppgitt. Avbestillingsfristen er inntil fire uker før kursstart, hvis ikke annet er oppgitt. Når det er mindre enn fire uker til kursstart kan man kun endre navn på deltaker dersom man finner en erstatter. Vi refunderer dessverre ikke ved sykdom. Vi har ikke grupperabatt.

NB: SEND SØKNAD FØR PÅMELDING

Før påmelding til dette kurset må du sende en søknad om deltakelse til post@mentalisering.no hvor du beskriver arbeidssted, profesjon og tidligere psykoterapiutdanning. Det er også viktig at du oppgir om du har deltatt på introduksjonskurset i mentalisering og MBT.

Beklager, påmeldingsfristen har gått ut eller arrangementet er fulltegnet.