Villa SULT-utdannelsen: Psykoterapi for spiseforstyrrelser

Utdannelse i psykoterapi for spiseforstyrrelser er en innføring i både teori og praksis. Dette er innføring i vårt eget behandlingsprogram hvor man også kan bli sertifisert som terapeut, og med dette kan inngå i vår pool av samarbeidspartnere. Fremste læringsmål er at deltakerne erverver seg bedre kliniske ferdigheter i arbeid med pasienter med spiseforstyrrelser. Sekundært læringsmål er teoretisk forståelse av spiseforstyrrelser. Det gir en grundig innføring i måter å forstå spiseforstyrrelser på, grunnleggende kunnskap om hva som kjennetegner vår egen behandlingsmodell og praktisk trening i å kunne forstå pasienter med spiseforstyrrelser og interventere hensiktsmessig. 


Arbeidsform: Utdannelsen består av fem månedlige heldagssamlinger over ett semester. Deltakerantallet er opptil 25 personer. Det legges opp til en arbeidsform med egenaktivitet og interaksjon mellom deltakerne. Det veksles mellom undervisning i plenum, smågrupper med stor vekt på ferdighetstrening og klinisk veiledning. Alle deltakere på drive en form for terapi med personer med spiseforstyrrelser.


Målgruppe: Utdannelsen retter seg mot helsepersonell som daglig arbeider klinisk med spiseforstyrrelser, både voksne, familier, barn og unge.


Kursholdere: Professor Finn Skårderud, psykologspesialist Bente Sommerfeldt, psykologspesialist Kari Graver, familieterapeut Per Erik Ristvedt og psykologspesialist David Clinton.


Tid og sted: Kurset består av fem månedlige heldagssamlinger på torsdager over ett semester. Alle samlingene vil bli holdt i våre lokaler i Kruses gate 8, Oslo. Datoer for ”Kull 4” er: 17.august 2017, 21.september 2017, 19.oktober 2017, 16.november 2017 og 14.desember 2017. 


Kursavgift: 17 000 NOK. Inkludert i prisen er undervisning, fagmateriell, lunsj og kaffe. Antall deltakere: 25 personer


Kurset er godkjent som 35 timers fritt kurs og vedlikeholdsaktivitet hos Norsk psykologforening. Det vil bli søkt om godkjennelse hos Den norske legeforening og Norsk sykepleierforbund.


Betingelser for påmelding:
Vi har bindende påmelding.

Avbestillingsgebyret er 500 NOK hvis ikke annet er oppgitt.

Avbestillingsfristen er inntil fire uker før kursstart, hvis ikke annet er oppgitt.

Når det er mindre enn fire uker til kursstart kan man kun endre navn på deltaker dersom man finner en erstatter. Vi refunderer dessverre ikke ved sykdom. Vi har ikke grupperabatt.

Kursdeltager