Mentaliseringsbasert miljøterapi (MBT-M) 2018-2019

Datoer: 25. og 26. oktober, 13. og 14. desember, januar 2019 (dato kommer).
Tid: 09:00–16:00
Sted: Villa Sult, Kruses gate 8,  Oslo
Undervisere: Finn Skårderud, Bente Sommerfeldt
Pris NOK: 14900,-

Læringsmål: Det overordnete læringsmålet er å fremme deltakernes kompetanse i hvordan mentaliseringsmodellen kan implementeres i miljøterapeutiske sammenhenger. Det betyr gode kunnskaper om mentalisering og mentaliseringssvikt og den betydning dette har for mental helse og psykopatologi. Det legges vekt på de vanligste formene for psykiske lidelser og atferdsvansker som man finner innenfor behandlings- og omsorgsinstitusjoner. Det betyr også ferdigheter i samspillet mellom klienter og profesjonelle i miljøterapeutiske institusjoner, slik det utspiller seg i topersonersforhold, i grupper og innenfor institusjoner som helhet. Det legges også opp til læring gjennom mentaliseringsbasert veiledning på egne miljøterapeutiske erfaringer.

Viktige læringsmål er således gode ferdigheter med hensyn til å kunne mestre miljøsituasjoner preget av mentaliseringssvikt, både hos klienter og personalgruppen, og evne til å kunne stimulere større emosjonell toleranse og bedre refleksiv funksjon hos enkeltindivider og grupper samt i personalgruppen. Å implementere mentaliseringsbasert miljøterapi betyr å etablere strukturer som fremmer slike funksjoner, som skriftlige kasusformuleringer og kriseplaner. Det er også et læringsmål å kunne beherske ulike gruppeformater og allmenne prinsipper for miljøterapeutiske intervensjoner og psykoedukasjon om mentalisering og mentaliseringssvikt, slik at en kan lede psykoedukative mentaliseringsgrupper i institusjoner. MBT-M handler ikke minst å fremme mentaliserende profesjonelle kulturer med god kollegastøtte og et miljø fundert på interesse og nysgjerrighet. Sentralt er også arbeid med personalgruppen og hvordan det kollegialet samarbeidet kan fremmes og støttes.

Arbeidsform: Deltakerantallet er 30 og arbeidsformen innebærer mye egenaktivitet og interaksjon mellom deltakerne. Det veksles mellom plenum og to smågrupper som ledes av Finn Skårderud og Bente Sommerfeldt. Det legges stor vekt på ferdighetstrening og for dette formålet vil det bli brukt mye rollespill.

Deltakerne må forplikte seg til å legge frem eksempler på miljøterapeutiske erfaringer i smågrupper. Det er ønskelig, men ikke påkrevd at slike erfaringer illustreres med videoopptak. Gjennom gruppediskusjon av slike erfaringer blir de andre kjent med struktur og miljø på ens egen institusjon slik at en også kan få relevant mentaliseringsbasert veiledning.

Datoer: 25. og 26. oktober, 13. og 14. desember, januar 2019 (dato kommer).

Avbestilling tidligere enn 4 uker før: 500 NOK


Beklager, påmeldingsfristen har gått ut eller arrangementet er fulltegnet.