Kollektivkonferansen 2018

Ny virkelighet – nye forretningsmodeller

Kollektivtrafikken er nyttig for samfunnet og for den enkelte reisende. Kollektivtrafikken er en viktig grunnstamme i din og min mobilitet. Mobilitet skal gi den reisende fri flyt og vi må tenke helhetlig. Offentlige og private aktører skal samhandle og levere det beste tilbudet for samfunnet og for de reisende.

Å være en samfunnsaktør forplikter – vi har alle muligheter foran oss! Nettopp derfor må vi tenke nøye over hvilket samfunn vi ønsker oss - også i fremtiden! Vi skal levere bevegelsesfrihet som tar utgangspunkt i samfunnet og i den enkelte!

Årets kollektivkonferanse setter fokus på koblingen mellom ny virkelighet og nye forretningsmodeller.


1. november 10.00-17.00

Konferanseprogram

Dagens konferansier: Ole Andrè Sivertsen 
09.15: Registrering og kaffe
10.00-12.00 Fremtidens samfunn og Kollektivtrafikkens rolle
Åpning
v/ Jon Georg Dale, Samferdselsminister
Hva er en reise?
v/ Per Ivar Selvaag, Gründer og leder i Montaag
Kollektivtrafikkens samfunnsnytte
v/ Kari Haugland og Kristian Dyrkorn, Rambøll
Fremtidens samfunn krever aktive valg
v/Niels Buus Kristensen, Transport Økonomisk Institutt - TØI
Debatt: Hvilket samfunn ønsker vi?
 
13.15-14.30 Ny virkelighet og nye forretningsmodeller
A game changer in public transport as we know it
v/ Philippe Crist, Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD
Hent meg: offentlig og privat sammen om utvikling av smart mobilitet i distriktene
v/ Mathias Molden, Kolumbus og Kristoffer Vik Hansen, Spare Labs
Embrace new mobility and sharing economy
v/ Ananda Groag, ShareNL

15.00-16.30 Vi skal forenkle folks liv!
Mens vi venter på selvkjørende busser
v/ Hanne Nettum Breivik, Endre Sundsdal og Even Kyseth, Entur
Forandring og adferd – hva vil vi som kunder egentlig ha og hvordan endrer vi våre vaner?
v/ Knut Ivar Karevold, Psykolog (PhD)og direktør i GreeNudge

16.30-17.00: inspirasjon #Mislykka
v/ Ole Andre Sivertsen


1. november 17.00-19.00

Sosial sammenkomst

Kollektivtreff med kollegaer på tvers av bransjen! I forlengelse av konferansen - fra kl. 17:00- 19:00 holder vi en kollektiv sosial sammenkomst. Sammenkomsten foregår i lokalene på Gamle Museet. En flott mulighet til å treffe kollegaer fra hele kollektivbransjen! Husk påmelding!


2. november 09.00-14.00

Medlemsmøte - kun for medlemmer av Kollektivtrafikkforeningen

Som i fjor er vi også i år glade for å kunne invitere medlemmer  til Kollektivtrafikkforeningens medlemsmøte, der fokus ligger på dem som har prøvd noe nytt. Her dykker vi ned i konkrete eksempler fra medlemmer og andre. Det blir servert lunsj, kaffe og forhåpentlig en god dose inspirasjon og underholdning. Bruk denne dagen til faglig påfyll sammen med kollegaer fra hele landet!


Det foreløpige programmet inkluderer:
Hvordan komme seg helt hjem? 
Samarbeid mellom offentlig transport og private aktører
Eksempel taxi-app v/Janne Lønsethagen, Trøndelag FK
Eksempel samkjøring v/ Klara Bergkvist, GoMore
Hvordan unngå samarbeid på tvers? 
Underholdning – og alvor – om omstillingsprosesser og arbeidshverdag 
v/ Motarbeider.no
Fremtidens forretningsmodell 
Romerikesanbudet som case 
v/Torbjørn Barslett, Ruter
En bedre reisehverdag for synshemmede 
v/app-utviklere NextSignal og samarbeidspartnere VKT v/Trond Myhre
Morgendagens digitale mobilitet  
Hvordan jobber EnTur med dette? 
v/Gisle Pedersen, EnTur
Fra innvilget søknad til konkret prosjekt 
inspirasjon fra Smartere Transport-vinner Nordland Fylkeskommune 
v/Siri Vasshaug, NFK

VELKOMMEN!Beklager, påmeldingsfristen har gått ut eller arrangementet er fulltegnet.

OBS avmeldingsfrist: Frem til 1. oktober refunderes 25 % av beløpet. Frem til 17. oktober refunderes 10 %. Avmelding etter d. 17. oktober refunderes ikke.