Farlig avfall OSL

Fra 1. januar 2016 gjelder nytt krav i Avfallsforskriftens § 11-5.
De som transporterer farlig avfall skal på forespørsel å kunne framvise skriftlig dokumentasjon som viser at vedkommende har tilstrekkelig kompetanse til å ta hånd om avfallet.

Det er grunn til å understreke at generell ADR-kompetanse i henhold til kapittel 1.3, ikke innfrir myndighetenes nye kompetansekrav i henhold til Avfallsforskriftens § 11-5!


Kurs/målgruppe
Kurs for avsendere og transportører som er involvert i klassifisering, sortering og transport av farlig avfall.

Undervisningsmål
Eleven skal kunne prinsippene for avfallshåndtering gjennom forskrifter og prinsipper. Videre skal eleven kunne redegjøre for begrensninger, krav, klassifisering, identifisering, emballering, merking, dokumentering og håndtering av farlig avfall.

Læreform
Klasserom

Varighet
1 dag

Eksamen
Ingen eksamen
Sted : Thon Hotell Linne, Oslo
Startdato : 09.04.2019 09:00
Sluttdato : 09.04.2019 16:00
Påmeldingsfrist : 08.04.2019 09:00
Legg til i kalender
Antall ledige plasser : 13



Kontaktperson for arrangementet:
DGM Oslo AS
Tel: 95 25 33 00
dgmosl@dgm.no

Kurstype
 *
Kursbestiller
 *
Epost bestiller
 *
Telefon bestiller
Faktura referanse
Bedriftsnavn
 *
Faktura adresse
 *
Postnummer
 *
Poststed
 *
Fornavn deltaker
 *
Etternavn deltaker
 *
Mobil deltaker
Epost deltaker
 *
Ønsker du overnatting i forbindelse med kurset?

 *
Betalingsmetode
 *