Sikkerhetskonferansen 2019, tidlig påmelding

Velkommen til Sikkerhetskonferansen 2019; 20. og 21. mars!

Under registrerer du din påmelding. Denne er åpen for de første 200 registrerte deltakerne, alternativt senest til 01.10.2018.

Påmeldingen er bindende etter påmeldingsfristen 01. mars 2019.

Vær oppmerksom på følgende ved registrering:
Du kan kun velge deltakelse på hele konferansen. Eventuell påmelding til middag / kveldsarrangement skjer senere.

Du må velge å melde deg på som bedrift dersom din virksomhet, og ikke du personlig, skal betale for deltakelsen.

I første steg av påmeldingen (under) opplyser du kontaktinfo og virksomhetstilhørighet for deg som deltaker.
Etter å ha trykket "registrer og bestill" nederst på siden, blir du som neste steg avkrevd fakturaopplysninger for påmeldingen.

Ved valg av tilsendt EHF-faktura, opplys DIN VIRKSOMHET sin epost, ikke din personlige. (Din personlige epost registrerer du som kontaktinfo her på første side av påmeldingen.)
Her kan du også legge inn merknad til fakturaen, eksempelvis IO-nummer.

Ved valg av ordinær faktura, vær oppmerksom på at du selv mottar fakturaen om du legger inn egen epostadresse. Denne må du selv formidle til betaler hos virksomheten, og fakturaen kommer ikke per post i tillegg. 

Forøvrig gjelder alle fakturaopplysninger din virksomhet, og ikke deg personlig.

Ved behov for teknisk support, kontakt leverandør av løsningen på tlf. 23 27 35 00.

 

Registreringsskjema

Konferanseavgift
 *
E-post adresse
 *
Gjenta e-post
 *
Bedriftsnavn
 *
Fornavn
 *
Etternavn
 *
Mobil
Ved allergier eller andre hensyn som må tas, vennligst spesifiser her:
Allergier:
Betalingsmetode
 *