Velkommen til DGM kursoversikt!
Under er en oversikt over våre kommende kurs. Skulle det være noe man savner eller har ytterligere spørsmål rundt, tar man bare kontakt med din nærmeste DGM avdeling.


Kursmateriale
Det er en fordel å ta med seg oppdatert regelverk til våre kurs. Har du ikke de oppdaterte regelverkene, kan du låne eller kjøpe dem av DGM, og motta disse til bruk på kurset. Faktura for bøker blir sent sammen med faktura for kurset.


Alle deltakere får et eget kurskompendium ved kursstart, som omhandler de aktuelle tema som blir tatt opp på kurset.


Våre generelle kursbetingelser er å finne her:

Kursbetingelser DGM


StarttidByTittelPrisPlasserSluttstid 
27.08.2019 09:00Stavanger IMDG Offshore Basic SVG 8000,00 12 28.08.2019 16:00 Påmelding
02.09.2019 09:00Bergen IMDG Offshore Basic BGO 8000,00 11 03.09.2019 16:00 Påmelding
04.09.2019 09:00Bergen IMDG Offshore Refresh BGO 4500,00 12 04.09.2019 16:00 Påmelding
06.09.2019 17:00Horten ADR Kompetanse sjåfør 4950,00 15 08.09.2019 17:00 Påmelding
09.09.2019 09:00Stavanger Farlig avfall SVG 4500,00 10 09.09.2019 16:00 Påmelding
10.09.2019 08:30Oslo IATA Refresh OSL 11500,00 12 12.09.2019 16:00 Påmelding
10.09.2019 09:00Stavanger IMDG Offshore Refresh SVG 4500,00 12 10.09.2019 16:00 Påmelding
13.09.2019 16:00Stjørdal ADR Kompetanse sjåfør TRD 4950,00 15 15.09.2019 16:00 Påmelding
16.09.2019 09:00Bergen IATA Basic BGO 16700,00 11 20.09.2019 16:00 Påmelding
20.09.2019 09:00Stavanger ADR/IMDG Refresh SVG 4500,00 10 20.09.2019 16:00 Påmelding
25.09.2019 09:00Stavanger IMDG Offshore Basic SVG 8000,00 12 26.09.2019 16:00 Påmelding
03.10.2019 09:00Bergen ADR/IMDG Refresh BGO 4500,00 12 03.10.2019 16:00 Påmelding
04.10.2019 17:00Horten ADR Kompetanse sjåfør 4950,00 16 06.10.2019 17:00 Påmelding
11.10.2019 16:00Stjørdal ADR Kompetanse sjåfør TRD 4950,00 15 13.10.2019 16:00 Påmelding
14.10.2019 08:30Oslo IATA Basic OSL 16700,00 13 18.10.2019 16:00 Påmelding
14.10.2019 09:00Stavanger Sikkerhetsrådgiver Basic SVG 16700,00 15 18.10.2019 16:00 Påmelding
14.10.2019 09:00Oslo Sikkerhetsrådgiver Basic OSL 16700,00 14 18.10.2019 16:00 Påmelding
15.10.2019 09:00Oslo Sikkerhetsrådgiver Refresh OSL 13700,00 14 18.10.2019 16:00 Påmelding
15.10.2019 09:00Stavanger Sikkerhetsrådgiver Refresh SVG 13700,00 14 18.10.2019 16:00 Påmelding
15.10.2019 09:00Bergen IMDG Offshore Basic BGO 8000,00 12 16.10.2019 16:00 Påmelding
17.10.2019 09:00Bergen IMDG Offshore Refresh BGO 4500,00 12 17.10.2019 16:00 Påmelding
21.10.2019 09:00Stavanger Farlig avfall SVG 4500,00 12 21.10.2019 16:00 Påmelding
22.10.2019 09:00Stavanger IMDG Offshore Refresh SVG 4500,00 12 22.10.2019 16:00 Påmelding
22.10.2019 09:00Bergen IATA Refresh BGO 11500,00 12 24.10.2019 16:00 Påmelding
23.10.2019 09:00Stavanger IMDG Offshore Basic SVG 8000,00 12 24.10.2019 16:00 Påmelding
28.10.2019 09:00Stavanger IATA Helikopter Basic SVG 11500,00 14 30.10.2019 16:00 Påmelding
31.10.2019 09:00Stavanger IATA Helikopter Refresh SVG 8000,00 12 01.11.2019 16:00 Påmelding
01.11.2019 17:00Horten ADR Kompetanse sjåfør 4950,00 16 03.11.2019 17:00 Påmelding
06.11.2019 09:00Stavanger IATA Refresh SVG 11500,00 15 08.11.2019 16:00 Påmelding
08.11.2019 16:00Stjørdal ADR Kompetanse sjåfør TRD 4950,00 15 10.11.2019 16:00 Påmelding
11.11.2019 09:00Stavanger IATA Basic SVG 16700,00 15 15.11.2019 16:00 Påmelding
11.11.2019 09:00Bergen IATA Helikopter Basic BGO 11500,00 11 13.11.2019 16:00 Påmelding
12.11.2019 08:30Oslo IATA Refresh OSL 11500,00 14 14.11.2019 16:00 Påmelding
14.11.2019 09:00Bergen IATA Helikopter Refresh BGO 8000,00 12 15.11.2019 16:00 Påmelding
18.11.2019 09:00Bergen ADR/IMDG BGO 11500,00 12 20.11.2019 16:00 Påmelding
21.11.2019 09:00Bergen ADR/IMDG Refresh BGO 4500,00 12 21.11.2019 16:00 Påmelding
26.11.2019 09:00Bergen IMDG Offshore Basic BGO 8000,00 12 27.11.2019 16:00 Påmelding
28.11.2019 09:00Bergen IMDG Offshore Refresh BGO 4500,00 12 28.11.2019 16:00 Påmelding
02.12.2019 09:00Stavanger Farlig avfall SVG 4500,00 12 02.12.2019 16:00 Påmelding
03.12.2019 09:00Stavanger IMDG Offshore Refresh SVG 4500,00 12 03.12.2019 16:00 Påmelding
04.12.2019 09:00Stavanger IMDG Offshore Basic SVG 8000,00 12 05.12.2019 16:00 Påmelding
06.12.2019 16:00Stjørdal ADR Kompetanse sjåfør TRD 4950,00 15 08.12.2019 16:00 Påmelding
06.12.2019 17:00Horten ADR Kompetanse sjåfør 4950,00 16 08.12.2019 17:00 Påmelding
09.12.2019 09:00Stavanger ADR/IMDG SVG 11500,00 15 11.12.2019 16:00 Påmelding
13.12.2019 09:00Stavanger ADR/IMDG Refresh SVG 4500,00 12 13.12.2019 16:00 Påmelding